Bezpłatne warsztaty żywieniowe dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

Warszat organizowany jest przez stowarzyszenie Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy wraz z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, a realizowany z funduszy Ministerstwa Zdrowia.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie warsztatów dla grupy rodziców lub opiekunów dzieci w wieku 0-3 lat w wymiarze 2 spotkań po 2 godziny zegarowe. Warsztaty prowadzone będą przez dietetyka, edukatora żywieniowego “Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy” Martę Lutak.
Podczas 2 spotkań, uczestnikom zostanie przekazana aktualna wiedza z zakresu żywienia małych dzieci.
Uczestnicy warsztatów otrzymają opracowane przez specjalistów materiały szkoleniowe zawierające przykładowy 7-dniowy jadłospis dla dziecka wraz z komentarzem.

Warsztat teoretyczny – wtorek, 14.11. godz. 10.00, podczas którego zostaną omówione najważniejsze informacje dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci. Wśród omawianych zagadnień poruszone zostaną następujące tematy:
• zasady prawidłowego żywienia niemowląt i małych dzieci,
• rozszerzanie diety dziecka oraz schemat żywienia dziecka w kolejnych latach,
• potrzeby żywieniowe najmłodszych i znaczenie diety w rozwoju dzieci,
• produkty spożywcze przeznaczone dla dzieci – czytamy etykiety.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z elementami mini wykładu.

Czas trwania warsztatu – 2 godziny

Warsztat edukacyjno-kulinarny – piątek, 17.11. godz. 12.15, podczas którego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy:
• przygotowywać posiłki dla najmłodszych (dobór technik kulinarnych, konsystencji, produktów i przypraw) oraz
• jaka jest rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci.
Podczas zajęć każdy z uczestników będzie zaangażowany w przygotowanie przykładowych potraw przeznaczonych dla dzieci. Warsztaty zakończone będą wspólną degustacją posiłku.

Czas trwania warsztatu – 2 godziny

Na potrzeby realizacji warsztatów, zaplanowano zakup produktów spożywczych oraz kompletu sprzętu niezbędnego przy realizacji działania w celu zapewnienia komfortu i możliwości czynnego uczestnictwa w warsztacie wszystkim uczestnikom.